Zapojte sa do fantastickej súťaže KOZMIX QUEST

Na podujatí sa spolu s Vašimi deťmi môžete zapojiť do fantastickej súťaže, ktorú pre Vás pripravil internetový vzdelávací portál Kozmix.Pozorne čítajte ako sa do KOZMIX QUEST zapojiť :)

1.       Stiahnite si aplikáciu Kozmix Quest do svojho mobilu. Z ponuky  v aplikácii vyberte hru Detský festival.

2.       Podľa mapy na zadnej strane nájdite vyznačené predajne – Kozmix stanovištia, na ktorých je umiestnený obrázok s QR kódom.

  • Adidas Bory, Wander (1. podlažie)
  • Sport Kids Academy, Hedka (2. podlažie)
  • Vnímavé deti, Ďuri (2. podlažie)
  • Samsung, Loka (1. podlažie)
  • Telekom, Selfi (1. podlažie)
  • Zóna interaktívneho vzdelávania s Kozmixom, kde súťaž vyvrcholí 

3.       V aplikácii zvoľte „Našiel som kód“, naskenujte ho a odpovedzte na otázku.

4.       Po navštívení všetkých 6 stanovíšť a správnom zodpovedaní otázok sa vráťte na štartovacie stanovište (na mape označené raketou).

Všetkých úspešných riešiteľov Kozmix odmení malou pozornosťou.