ZÓNA MALÝCH VÝSKUMNÍKOV S KAM S DEŤMI - ALBÍKOVE LABORATÓRIUM

Albík robí vo svojom laboratóriu kopec chemických pokusov. Je však veľmi nešikovný a prísady mu v skúmavkách neustále vybuchujú. Práve preto potrebuje mať pri sebe pomocníkov, ktorí mu ukážu, ako sa chemické pokusy robia. Príď do našej zábavnej vedeckej zóny a predveď mu, ako správne fungujú! :)
Prezentačné pokusy (pri veľkom návale detí) 1. Sliz - deti sa z pokusu naučia:

  • aké vlastnosti kvapalín vyplývajú z vlastností molekúl
  • Sú tekuté - dajú sa prelievať.
  • Nemajú stály tvar - prispôsobujú sa nádobe.
  • Zachovávajú si stály objem - a to aj pri zmene tvaru nádoby.
  • Sú prakticky nestlačiteľné - vďaka vzájomným odpudivým silám medzi molekulami kvapaliny.


2. DNA  - deti sa zoznámia s dedičnou informáciou uloženou v jadre bunky - na vyrábanom modeli si overia, že jadro sa skladá z chromozómov, ktoré sú ďalej zložené z vlákien DNA
3. Gravitácia deti sa dozvedia:

  • čo znamená gravitácia a ako gravitačná sila pôsobí na telesá rôznych hmotností. 
  • kto to bol Isaac Newton, čo je gravitačný zákon a akú úlohu hrá v pôsobení gravitačnej sily vzdialenosť telies.


Praktické pokusy (jednotlivými skupinkami detí) 1. Lávová lampa - deti sa dozvedia:

  • všetky predmety, ktoré majú väčšiu hustotu ako voda, klesajú ku dnu
  • predmety s hustotou menšou, než je hustota vody, zostanú plávať na hladine.


2. Daktyloskopia - každé dieťa si vyrobí vlastnú daktyloskopickú kartu so svojími otlačkami prstov - karta bude zároveň suvenírom z akcie
3. Preteky lodičiek - na základe ktorého deti pochopia povrchové napätie