ZÓNA VZDELÁVANIA BUDE TENTO ROK NAOZAJ ZAUJÍMAVÁ

Venovaná bude deťom predškolského a školského veku a opäť sa budeme vzdelávať hravou formou. 
KID Genius je medzinárodný vzdelávací program určený pre zdravý vývin detského mozgu pre deti od 4 do 12 rokov. V programe sa uplatňuje Japonská metóda mentálnej aritmetiky - HIKARI.
Hlavné benefity programu sú zlepšenie pozornosti, pamäte, koncentrácie, logiky, vizualizácie a inteligencie. 
ABECEDA TROCHA INAK obsahuje edukačné kartičky na výučbu abecedy
Nejde o bežné memorovanie písmen.
Každé písmeno abecedy je stvárnené do ilustrácie, ktorá je pre deti vo všeobecnosti známa. Zároveň ilustrácia je vizuálne totožná s tvarom písmena. Samozrejmosťou je fonetická zhoda ilustrácie pre dané písmeno. Tieto fonetické a obrazové spojenia sú pri každom písmene umocnené príbehom – veršom, ktorý podporuje podstatu ilustrácie.
Tešíme sa na vás.