TELEKOM A NEPOČUJÚCE DETI

Podujatie bude aj vďaka generálnemu partnerovi venované aj nepočujúcim deťom a tie počujúce si budú môcť zažiť a naučiť sa fungovať v ich koži. Postupne si predstavíme aktivity, ktoré vám na podujatí prinesieme v spolupráci s projektom NepocujuceDieta.sk
Čo nás teda čaká?
-zábavný inkluzívny program kontinuálne počas trvania festivalu
-umožňujúci všetkým deťom spoznať svet poruchy sluchu a rozšíriť si predstavu o rôznych podobách komunikácie
-prispôsobený pre deti s poruchou sluchu - lektorky ovládajúce základnú zásobu posunkov, špecifické rozvojové aktivity
-viaceré stanovištia so zameraním na spoznávanie rôznych aspektov nepočutia a rôznych oblastí rozvoja dieťaťa
Aké je to nepočuť?
Vďaka naším slúchadlám a kartičkám so slovami si deti môžu vyskúšať odčítanie z pier. Ktoré z dvoch slov povedala naša lektorka?
Viem aj ja hovoriť rukami?
Deti často prekvapí, koľko slov z posunkového jazyka vlastne už poznajú. Majú možnosť si uvedomiť, že komunikácie - hoci aj pre ne novej - sa netreba báť a snaha porozumieť je dobrý základ.
Učíme sa hovoriť rukami 
Koho posunky zaujmú, má možnosť sa ich pri zábavných hrách naučiť viac - farby, zvieratá, dopravné prostriedky alebo aj celú riekanku.
Spoznaj poruchu sluchu
S bábkami Počujky a Nepočujka prevedieme deti poruchou sluchu: čo je načúvací prístroj a ako funguje, prečo je posunkový jazyk dôležitý a ako hovoriť s kamarátom, ktorý má poruchu sluchu, aby ste si dobre rozumeli.