EPERIA SHOPPING MALL PREŠOV - NARODENINOVÝ MAGENTOVÝ CIRKUS