Scroll Top
Sledujte naše sociálne siete:

7.7.2024 KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL – TRNAVA

Trnava, známa aj ako “Slovenský Rím,” je jedným z najstarších miest na Slovensku. Jeho bohatá história, pamiatky a kultúrne dedičstvo robia z Trnavy fascinujúce miesto pre rodiny s deťmi.

História

Trnava je jedným z najstarších a najkrajších stredovekých miest na Slovensku. Jeho história siaha až do 9. storočia, keď bolo založené ako malá trhová dedina. Prvá písomná zmienka o Trnave pochádza z roku 1211. Kráľ Béla IV. mu v roku 1238 udelil slobodné kráľovské privilégiá, čím sa stalo prvým mestom na území Slovenska s takýmito právami. Privilegovaný status umožnil rýchly rozvoj mesta, ktoré sa postupne transformovalo z poľnohospodárskeho centra na dôležité obchodné a remeselné stredisko.

V 13. storočí sa Trnava stala jedným z najväčších opevnených miest v Európe. Jeho rozsiahly systém hradieb zaberá takmer 60 hektárov. Králi Uhorska podporovali charakter mesta ďalšími privilégiami, a tak sa Trnava stala miestom, kde sa konali dôležité rokovania.

Zapísala sa aj do vojnových dejín. 28. apríla 1430 v bitke pri Trnave Husiti porazili Uhorskú armádu.

V roku 1792 Anton Bernolák vytvoril v Trnave hlavný stánok Slovenského učeného tovarišstva a práve Trnava a jej nárečie sa stali vzorom pre 1. spisovnú slovenčinu.

1. júna 1846 bol daný do prevádzky prvý úsek konskej železnice v Uhorsku, trať z Bratislavy do Trnavy. V roku 1870 začal v Trnave pôsobiť Spolok svätého Vojtecha, ktorý v období zákazu činnosti Matice slovenskej pomáhal udržiavať národné povedomie.

Veľký rozvoj zažilo mesto v medzivojnovom období, keď stúpol počet obyvateľov z 15 tisíc v roku 1910 na 26 tisíc v roku 1940. Trnava bola vtedy tretie najväčšie mesto na Slovensku.

V roku 2017, udelila Európska arboristická rada Trnave titul Európske mesto stromov za vytvorenie parku Bela IV.

Pamiatky

Trnavská architektúra je bohatá na gotické a barokové pamiatky. Jednou z najvýznamnejších je Katedrála svätého Jána Krstiteľa. Tento gotický kostol je nielen nádhernou stavbou, ale aj dôležitým kultúrnym a historickým symbolom. Jeho veža ponúka úžasný výhľad na mesto a okolie.

Ďalšou významnou pamiatkou je Bazilika svätej Heleny. Tento gotický kostol má dlhú históriu a jeho fresky sú jedinečné. Návšteva baziliky je ako cesta do minulosti.

Okrem kostolov môžete v Trnave obdivovať aj Radničnú vežu, ktorá je symbolom mesta. Jej výška a architektúra sú ohromujúce. Prechádzka po historickom centre vás prenesie do doby, keď sa Trnava stala dôležitým obchodným a kultúrnym centrom.

Kultúra

Trnava je známa svojou bohatou kultúrou. Má dve divadelné scény, galérie výtvarného umenia a múzeá, ktoré môžete navštíviť počas celého roka. Mesto hostí rôzne podujatia, ako sú jazzové koncerty, folklórne festivaly, koncerty pod holým nebom a divadelné predstavenia. Trnavské kultúrne inštitúcie prispeli k bohatstvu slovenskej kultúry a umenia.