Scroll Top
Sledujte naše sociálne siete:

18.8.2024 Kaufland Detský festival – Bardejov

BARDEJOV

Kedysi mesto obuvi, dnes je známe predovšetkým ako mestská pamiatková rezervácia spolu s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium. V roku 2000 bolo zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva a prírodného dedičstva UNESCO.

Neodmysliteľnou súčasťou mesta Bardejov sú Bardejovské kúpele, ktorých prírodné liečivé minerálne vody svojím zložením patria medzi najvýznamnejšie v Európe. Sú slabo až stredne mineralizované kvalifikované ako hydrouhličitanové, chloridosodné, železnaté, studené, hypotonické so zvýšeným obsahom kyseliny boritej. Používajú hlavne na pitné kúry, inhalácie, minerálne kúpele a irigácie dutiny ústnej.

História

Najstaršie stopy pobytu a činnosti na území Bardejova sú až zo staršej doby kamennej, z ktorej pochádzajú dva kamenné nástroje – lichobežníková korodovaná rohovcová čepeľ so zvisle retušovanými hranami a bazálna časť čepele z čierneho buližníka s vrubom v hornej tretine. Oba nástroje sú umiestnené v Šarišskom múzeu v Bardejove.

Bardejov bolo slobodné kráľovské a kúpeľné mesto, ale aj mesto cechov a remesiel. V roku 1365 dostal Bardejov hrdelné právo, v roku 1376 mesto kráľ Ľudovít I. povýšil na slobodné kráľovské mesto. Po storočiach rozkvetu a slávy prišli storočia úpadku, biedy a stagnácie Bardejova. Mor, choroby, požiare, vojny ho takmer zničili. Mesto chátralo hospodársky a spoločensky a pomaly sa na Bardejov zabúdalo. Dnes však patrí Bardejov medzi lokality Svetového dedičstva UNESCO od roku 2000.

Pamiatky

Najstaršími historicky doloženými ulicami mimo stredovekých múrov mesta sú ulice Dlhý Rad a Slovenská. V Bardejovských kúpeľoch je verejnosti sprístupnených desať prameňov minerálnej vody.

Medzi klenoty mesta patrí gotická Bazilika svätého Egídia v historickom center Bardejova, mestské opevnenie, osobitnú pozornosť upúta obdĺžnikové námestie lemované z troch strán meštianskymi domami, ktoré nesú znaky gotickej a renesančnej architektúry. 16. storočie znamenalo rozmach kultúry, vzdelania a umenia. K najvzácnejším pamiatkam patrí aj mestská radnica, ktorú v 1505 začal stavať majster Alexander. Na pôvodné gotické základy postavili renesančné poschodie a prekrásny arkier majstri Alexius a Ján z Prešova.

V Bardejove sídli Šarišské múzeum, v Bardejovských kúpeľoch je zase národopisná expozícia a múzeum ľudovej architektúry (skanzen).

Erb

Bardejovský erb tvorí štít, rozdelený na dve polovice. V hornej modrej časti sú umiestnené dve skrížené halapartne a v ich hornom výseku sa voľne vznáša zlatá koruna, v dolnom zlatá ľalia. Dolnú polovicu vypĺňa sedemkrát červeno – strieborné delené pole, totožné so štátnym erbom arpádovskej doby. Nosičom erbu je anjel s rozprestretými krídlami. Bardejovský erb je typickým obrazom heraldickej tvorby 15. storočia, kde sa v skrížených halapartniach odzrkadľuje symbol pohraničného mesta.