Scroll Top
Sledujte naše sociálne siete:

30.6.2024 KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL – NITRA

NITRA

Raj pre archeológov, centrum poľnohospodárstva či mesto mladých. Územie Nitry je takmer tridsaťtisíc rokov nepretržite obývané.

Je považovaný za najstaršie mesto na Slovensku. Jeho najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 870/871 v spise O obrátení Bavorov a Korutáncov (zmienka o vysvätení najstaršieho kresťanského kostola na území strednej Európy v roku 828).

Mesto pod Zoborom je jedným z najstarších hospodárskych, politických, kultúrnych a duchovných centier na Slovensku. Vďaka výhodnej polohe, úrodnej pôde, dostatku vlahy a zveri sú v tomto priestore doložené nálezy osídlenia už z obdobia staršej doby kamennej.

História

Nitra, v pôvodných spisoch označovaná ako Nitrava, má výnimočné postavenie v dejinách Slovenska. Je najstarším slovenským mestom doloženým v písomných prameňoch okolo r. 870-871, v ktorom bol zároveň vysvätený najstarší kresťanský chrám v strednej Európe v roku 828, ako sa spomína v spise O obrátení Bavorov a Korutáncov.

Je to vzácny doklad o vzniku najstaršieho známeho kresťanského chrámu v strednej Európe a zároveň je nielen najstaršou zmienkou o Nitre, ale aj najstarším dochovaným názvom mesta a sídla na našom území. Stojí na počiatku slávneho obdobia rozkvetu Nitry, ktoré vošlo do dejín, ako obdobie veľkomoravské. Tu boli dielom Konštantína a Metoda položené základy slovanského písomníctva a vzdelanosti. Tu bolo už v roku 880 sídlo najstaršieho biskupstva  na území strednej Európy a nachádzal sa tu najstarší kláštor na Slovensku- benediktínsky kláštor (pravdepodobne rok 880). V Nitre vznikli Zoborské listiny z rokov 1111 a 1113, dve najstaršie zachované listinné originály z územia Slovenska, ktoré sú uložené v archíve Biskupstva Nitra.

V Nitre sídlil knieža Pribina, ktorý dal v meste postaviť a vysvätiť prvý kresťanský kostol na Slovensku. Kráľ Rastislav na toto územie pozval solúnskych bratov Konštantína a Metóda, aby medzi našimi predkami šírili kresťanskú vieru v ich rodnej reči. Konštantínovi tiež vďačíme za prvé slovanské písmo- hlaholiku.

Možno ste ani netušili, že v roku 2011 vydala Národná banka Slovenska striebornú zberateľskú mincu nominálnej hodnoty 10 eur pri príležitosti 900. výročia prvej zoborskej listiny. Autorom návrhu je Mgr. art. Peter Valach a minca bola vyrazená v kremnickej mincovni.

Pamiatky

Najdominantnejšou pamiatkou mesta je Nitriansky hrad, ktorý bol už v minulosti mocnou pevnosťou, ktorá odolala aj Mongolským útokom. Nitriansky hrad je jedným z najrozsiahlejších hradných komplexov na Slovensku. Areál hradu s rozlohou takmer 8,5 h sa v stredoveku rozprestieral na celom kopci. Jeho opevnenie siahalo od 9. storočia do polovice 15. storočia až po budovu dnešného Župného domu. Spomedzi hradov, ktoré fungovali v 13. až 15. storočí, je Nitriansky hrad zatiaľ najrozsiahlejší.

Románske opevnenie, ktoré ho obkolesovalo v čase jeho najväčšieho rozmachu, je unikátne v tom, že patrí k veľmi starým kamenným murovaným opevneniam v strednej Európe. V suteréne Župného domu je zachovaná zaniknutá hradná brána, ktorá vznikla súčasne s románskym opevnením hradu. Vybudovali ju na prelome 11. a 12. stor. Prepojenie s najstaršou hradbou v areáli hradu so stredovekou bránou v Župnom dome dokladá zachovaná románska hradba prezentovaná v blízkosti novootvoreného centra služieb pre turistov pod juhovýchodným barokovým bastionom na Námestí Jána Pavla II. Najstaršie vyobrazenie hradu na vedute pochádza z roku 1562.

Medzi pamiatky mesta patrí aj nitriansky evanjeliár, pravdepodobne z roku 1083, najstaršia ručne písaná pamiatka na území Slovenska, ktorá je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok, kde má poradové číslo jeden. Patrí sem aj opona v DAB Nitra, ktorá je najväčším klasickým tkaným gobelínom v strednej Európe.

Meštiansky dom, synagóga, župný dom, budova radnice, kalvária, židovský cintorín, to je len malý výpočet pamätihodností, ktorými sa Nitra pýši.

Erb

Erb Nitry tvorí modrý štít neskorogotického tvaru. Pravá opancierovaná ruka, zohnutá v lakti, je ukončená na pravej strane ramenom, na ľavej päsťou zvierajúcou žrď zástavy.
Červená zástava je tvaru lastovičieho chvosta s ležatým rovnoramenným dvojkrížom bielej farby, upravená na dlhej zvislej žrdi bielej farby.